Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Osłonin (wykonanie dokumentacji projektowej dot. ulicy Sosnowej)

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 3 567,00 zł

Opis inwestycji