Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia (dołożenie opraw i wymiana opraw ul. Wolsztyńska)

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Solec

  • Łączna kwota inwestycji: 55 364,10 zł

Opis inwestycji