Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia (dołożono 4 oprawy)

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 62 077,26 zł

Opis inwestycji