Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia na ul. Starkowskiej i ul. Zdrojowej w miejscowościPrzemęt

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 42 914,70 zł

Opis inwestycji