Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia przy 305

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 220 000,00 zł

Opis inwestycji