Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia ul. Słoneczna i Zdrojowa

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 52 704,87 zł

Opis inwestycji