Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Górsko

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Górsko

  • Łączna kwota inwestycji: 22 119,00 zł

Opis inwestycji