Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kaszczor

  • Rok inwestycji: 2019-2023

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 308 000,00 zł

Opis inwestycji