Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barchlin (ul. Parkowa)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 42 244,87 zł

Opis inwestycji