Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia w m. Mochy (ul. Morenowa, oświetlenie przy 305)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 78 485,00 zł

Opis inwestycji