Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rurociąg tłoczny Perkowo-Wieleń wraz z przepompownią ścieków (wydatki przed 2019r. -580 748,52zł.)

  • Rok inwestycji: 2018-2020

  • Miejsce inwestycji: Wielichowo

  • Łączna kwota inwestycji: 691 840,26 zł

Opis inwestycji