Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi ul. Topolowej w miejscowości Osłonin

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 25 280,89 zł

Opis inwestycji