Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krętej w miejscowości Kaszczor

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 26 998,50 zł

Opis inwestycji