Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Grzybowej i ul. Wąskiej w miejscowości Mochy

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 37 510,00 zł

Opis inwestycji