Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Polnej w miejscowości Radomierz

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 27 675,00 zł

Opis inwestycji