Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Dębowej w miejscowości Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 18 942,00 zł

Opis inwestycji