Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi gminnej ulicy Akacjowej w miejscowości Bucz

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 15 900,00 zł

Opis inwestycji