Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sporządzenie projektu budowlanego dot. budowy drogi ul. Nowej w Perkowie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 18 573,00 zł

Opis inwestycji