Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Stacja obsługi Camper Wieleń

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wieleń Zaobrzański

  • Łączna kwota inwestycji: 32 000,00 zł

Opis inwestycji