Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

System powiadamiania ratunkowego w Mochach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 15 129,00 zł

Opis inwestycji