Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

System powiadamiania ratunkowego w Solcu

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Solec

  • Łączna kwota inwestycji: 3 023,00 zł

Opis inwestycji