Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

System powiadamiania ratunkowego w Starkowie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 5 000,00 zł

Opis inwestycji