Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja budynku biura PPK i OSP i wykonanie nowej elewacji

  • Rok inwestycji: 2021-2022

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 35 000,00 zł

Opis inwestycji