Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja dachu budynku Przedszkola w Nowej Wsi

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 34 700,00 zł

Opis inwestycji