Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja sali wiejskiej w miejscowości Kaszczor

  • Rok inwestycji: 2019-2020

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 61 081,05 zł

Opis inwestycji