Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utrzymanie boiska wraz z infrastrukturą w miejscowości Starkowo

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 14 499,82 zł

Opis inwestycji