Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Siekowo (zakup tłucznia)

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Siekowo

  • Łączna kwota inwestycji: 12 817,58 zł

Opis inwestycji