Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie drogi do leśniczówki i na Kaszczor

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 19 680,00 zł

Opis inwestycji