Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie drogi dojazdowej do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 25 965,30 zł

Opis inwestycji