Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie drogi gminnej w m. Kluczewo

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 22 000,00 zł

Opis inwestycji