Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Popowo Stare (łącznik Akacjowa – Szkolna)

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Popowo Stare

  • Łączna kwota inwestycji: 91 811,00 zł

Opis inwestycji