Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie drogi ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 193 809,99 zł

Opis inwestycji