Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie drogi ulicy Jeziornej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 3 900,00 zł

Opis inwestycji