Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie pobocza gminnego przy kościele w miejscowości Bucz

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 27 102,78 zł

Opis inwestycji