Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie terenu gminnego przy kościele w Buczu (kostka)

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 15 972,98 zł

Opis inwestycji