Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Popowo Stare

  • Łączna kwota inwestycji: 14 793,68 zł

Opis inwestycji