Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie terenu Placu Pielgrzyma w miejscowości Wieleń

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 129 665,16 zł

Opis inwestycji