Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie terenu pod altaną ogrodową w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 2 200,00 zł

Opis inwestycji