Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w m. Osłonin – budowa wjazdu do strażnicy

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 64 308,09 zł

Opis inwestycji