Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Mochy (ul. Kręta, 3 Maja, Rzeczna)

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 35 055,00 zł

Opis inwestycji