Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Mochy

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 15 770,00 zł

Opis inwestycji