Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w miejscowości Osłonin

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 2 340,00 zł

Opis inwestycji