Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie tłuczniem ul. Podgórnej, Górnej, Przyjeziornej, Łąkowej i Polnej

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Olejnica

  • Łączna kwota inwestycji: 7 226,00 zł

Opis inwestycji