Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 445 629,31 zł

Opis inwestycji