Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie ulicy Spokojnej i Źródlanej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Solec

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Solec

  • Łączna kwota inwestycji: 1 376 546,37 zł

Opis inwestycji