Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utworzenie Klubu „Senior +” wraz z wyposażeniem

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 72 174,29 zł

Opis inwestycji