Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (m.in.: ul. Łąkowa, ul. Przemęcka, ul. Okrężna, skrzyżowanie ul. Okrężnej i Dworcowej, ul. Sosnowa, ul. Dworcowa)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 13 000,00 zł

Opis inwestycji