Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Uzupełnienie oświetlenia w m. Bucz

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 11 500,00 zł

Opis inwestycji