Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

VW Amarok oraz łódź z przyczepą dla OSP

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 169 273,60 zł

Opis inwestycji