Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wiata przystankowa

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Solec

  • Łączna kwota inwestycji: 10 713,30 zł

Opis inwestycji